Dit verhaal gaat een eind terug in de geschiedenis

Driekoningen is de traditionele benaming voor de wijzen uit het oosten, die volgens de bijbel de ster naar Bethlehem volgden om Jezus te begroeten. Matheus noemt hen wijzen: Astrologen zouden wij zeggen. Zij bestudeerden de stand van de sterren en de loop van de planeten. Uit de stand van die hemellichamen meenden zij aanwijzingen op het spoor te kunnen komen met betrekking tot de toekomst van mens en wereld. In die zin waren de wijzen uit het oosten ook geleerden, wetenschappers in die tijd. Het bestuderen van de sterren was voor de joden verboden, omdat het een ketterse bezigheid zou zijn.
Volgens het bijbelverhaal brachten de wijzen geschenken mee: goud (symbool van macht), wierook (symbool voor gebed) en mirre (een kruid dat gebruikt wordt bij het balsemen van doden en dat daarmee symbolisch vooruitwijst naar Jezus kruisdood). Aan de hand van het aantal geschenken heeft men het aantal wijzen op drie gesteld. In de loop van de achtste eeuw kregen zij de namen, die verrassend veel mensen ook heden ten dage blijken te kennen: Caspar, Melchior (c’est moi) en Balthasar. In nog later tijden worden de wijzen waarschijnlijk onder invloed van bepaalde teksten uit het Oude Testament dan vervolgens ook nog koning.
Het getal drie zou geen drie zijn, als er niet ijverig gezocht was rond de vraag, waarom nu juist drie wijzen of koningen. Er bestaan meerdere verklaringen, die alle te maken hebben met onderscheiden tussen mensen. Zo zouden ze staan voor verschillende landen of zelfs continenten, voor de bijbelse mensenrassen of zelfs voor de hele mensheid, die in de drie zonen van Noach haar stamvaders heeft. Vanouds wordt echter een van de drie bijna altijd zwart uitgebeeld: meestal Balthasar, maar de traditie is daarin niet eenduidig.

Een vierde wijze!!!
Een oude Russische legende vertelt, dat er nog een vierde koning zou zijn: Artaban of Coredan geheten, die bij het zien van de ster ook op zoek ging naar Jezus. Als geschenk nam hij drie kostbare edelstenen mee. Hij komt echter niet in contact met de andere drie en ook niet bij het kind in Bethlehem. Zijn reis wordt namelijk een zoektocht, waarop hij steeds weer opgehouden wordt door mensen die zijn hulp vragen. En aan hen besteedt hij geleidelijk ook zijn meegenomen geschenken. Tenslotte na 33 jaar omzwervingen als Jezus aan het kruis hangt, de aarde trilt en de muren en daken instorten wordt Artaban (of Coredan) bij Jeruzalem door vallend gesteente gedood

Drie Koningen gebruiken
Juist de donkere dagen rond Kerstmis en Nieuwjaar werden in het verleden vaak aangegrepen om te feesten. Broederlijke feesten, door arm en rijk samen gevierd. Er werd doorgaans veel gegeten en nog meer gedronken. Bij weigering van drank moest men zelfs vaak een pand inleveren. Aan boord van schepen en ook in gevangenissen werd Driekoningen gevierd, meestal op een Sinterklaas-achtige manier: liedjes zingen en cadeautjes ontvangen. De eet- en drankgelagen alsmede de branden die dat soms tot gevolg had, deden de overheden op een gegeven moment besluiten dit soort feesten bij de wet te verbieden. De armen voelden zich daardoor zo bedreigd, dat uit die nood het zingen langs de huizen werd geboren.
Drie Koningen lied
Wij zijn de Drie Koningen met hun ster.
Wij komen gerezen van heel ver.
Wij gingen en zochten overal,
over berg en over dal.
En waar de sterre bleef stille staan,
zijn wij mee dreeen naar binnen gegaan.

Driekoningen, Driekoningen,
geef mij ‘nen nieuwen hoed.
Want den ouwe die is versleten,
ons moeder mag ‘t niet weten,
ons vader heeft het geld
al op de toonbank uitgeteld.

Dit ter voorbereiding op de geboorte van het kindeke Jezus wat nu ieder moment kan gaan gebeuren en Wij als de drie Wijzen uit het Oosten moeten ons daar op voorbereiden en gauw aan goud,mirre en wierook komen onderweg op onze tocht naar de levende blogstal
Â