Verlies

Herman Kwakernaat
1 oktober 1935                     12 juni 2015

Pa

Stil ben je van ons heengegaan
Je hebt altijd voor ons klaar gestaan
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven
Zo was je hele leven
Je was een schat voor ons allen
Je te moeten missen zal ons zwaar vallen

Wij zijn dankbaar en trots dat je mijn man,
onze vader, schoonvader en onze opa was.