STRIJENKIEST-verkleindLokale verkiezingen, chagrijnig word ik ervan.
Zowieso van politiek, hoe bevlogen ik altijd was, hoe onverschilliger ik met de dag word.
Ligt het aan mij? Daar geloof ik dus helemaal niets van.
Het lijkt één pot nat.

Jaren geleden wist je waar je stond. Nu is het niet mijn bedoeling om vroeger was alles beter te promoten , maar ,….
Neem nu de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart as, stemmen dus op een partij die de zorg hoog in het vaandel heeft tja. Helaas vind ik dit dus niet of nauwelijks terug in de verkiezingsprogramma’s. Wel zie ik landelijke politici natuurlijk de *strijd* op tv aangaan en allerlei beloften doen die ze uiteindelijk toch niet houden. Waardeloos! Maar het gaat momenteel om de gemeente en niet om Den Haag.

Spil van de campagnes zou de zorg moeten zijn. Die de gemeente notabene gaat verzorgen. Zorg voor reuma-patienten, voor mensen die leiden aan alzheimer, de geestelijke jeugdzorg, de ..??? Noppes niente, nada… Word niet of nauwelijks aandacht aan besteed terwijl dit toch wel de spil van de campagnes van de gemeentepartijen zou moeten zijn. En een van de redenen waarom je op een partij in je gemeente gaat stemmen. Dit gaat ons toch allemaal aan?
Gemeenten gaan meer maatwerk bieden. De gemeente houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met uw behoeften en (financiële) mogelijkheden
Oké waar vind ik dit terug? Waar? En in welk partijprogramma?

In onze gemeente ligt de nadruk op verbetering van de dorpskern, leuk. (VVD)
Of herindeling van de Hoeksche Waard in verband met zorgtaken (CDA) Of juist hier tegen zijn. (Strijens Belang)
En natuurlijk moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. (PvdA)
Goede en betaalbare zorg voor iedereen (GroenLinks)
Om overheidstekorten te beperken de gemeentelijke dienst te verminderen, zondagsrust bewaren en het weren van prostitutie in Strijen . Lol (ChristenUnie/SGP)

Duidelijk? Nee niet duss
Duidelijker word wel waar ik NIET op ga stemmen!
Dus niet gaan? Tuurlijk ga ik stemmen, ga je niet dan heb je geen recht om te klagen.
Maar ik mis in elk programma de zorg, die overgeheveld word van de overheid naar de gemeente. Soms word het aangestipt maar dat is ook alles. Terwijl het juist één van de hoofpunten zou moeten zijn.